Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragenDecennnia lang ontving Miep Gies veelal ontroerende post vanuit de hele wereld. Mensen bedankten haar voor haar boek, vertelden hun eigen verhaal, stelden haar vragen. Voordat Miep's boek in Nederland verscheen, werd het in Amerika in het Engels gepubliceerd. Veel van de vragenstellers wonen in Amerika, onder hen zijn ook veel kinderen.

Alle post werd behandeld en iedereen kreeg antwoord, maar u wordt nu toch vooral uitgenodigd om een e-mail te sturen. Miep Gies is op 11 januari 2010 overleden maar haar zoon Paul doet zijn best een antwoord op uw vragen te geven.

Hieronder vindt u de top-100 van de meest gestelde vragen. De laatste drie zijn adviezen van Miep Gies die ze aan alle briefschrijvers mee wil geven.

1. Wat is uw beste herinnering uit de onderduiktijd en wat uw slechtste (afgezien van de ingevangenneming)?

2. Dacht u er ooit aan dat de onderduikers ontdekt zouden worden?

3. Was het moeilijk om in de behoeften van iedereen te voorzien?

4. Was het het waard om je leven te wagen om joden te helpen?

5. Hoe gedroegen de nazi’s zich, waren ze vriendelijk of lomp?

6. Was Anne tijdens de onderduikperiode vaak bang of verdrietig?

7. Heeft u ooit een vernietigingskamp bezocht?

8. Heeft u ooit met Anne apart over de oorlog gesproken?

9. Waarom heeft u uw leven gewaagd door de families te helpen?

10. Wisten alleen u en meneer Kugler van de onderduikers af?

11. Hoe was het leven in die tijd? We hebben de verhalen vanuit de joodse invalshoek maar hoe was het voor niet-joodse mensen?

12. Bent u ooit naar de Verenigde Staten geweest?

13. Bent u nog steeds getrouwd en waar woont u nu?

14. Heeft u nog vrienden uit de Holocausttijd die nog in leven zijn?

15. Wat was het moeilijkste aan deze hele geschiedenis?

16. Heeft u tijdens de oorlog ook andere mensen geholpen?

17. Bent u later naar het Achterhuis teruggegaan en heeft u dodenkampen bezocht?

18. Hoe was het om Anne en haar familie gekend te hebben?

19. Wist u dat Anne tijdens de onderduikperiode een dagboek bijhield?

20. Denkt u dat Anne en Peter later zouden zijn getrouwd?

21. Waarom bent u niet naar uw echte familie in Oostenrijk teruggegaan?

22. Was Margot altijd de rustigste van de twee zusjes?

23. Hoe vond u uw trouwdag?

24. Was Anne een bijzonder kind?

25. Waren de onderduikers aardige mensen?

26. Wat heeft u, behalve Anne’s dagboek, nog meer uit het achterhuis meegenomen?

27. Hield Margot ook een dagboek bij?

28. Wat voor mensen waren de andere onderduikers?

29. Wat was het moeilijkste aan het geheim houden van de onderduik?

30. Was het moeilijk om sigaretten en andere zaken te krijgen?

31. Hoe oud was u toen het allemaal begon?

32. Bleef Otto na de oorlog aan het werk op zijn kantoor?

33. Leeft Otto Frank nog?

34. Had u een hechte band met Anne?

35. Waarom speelde Otto Frank nooit in een film?

36. Welke film of welk toneelstuk benadert de werkelijkheid het meest?

37. U bracht voedsel en spelletjes naar het Achterhuis. Functioneerde de buitenwereld nog normaal toen u dit deed?

38. Behandelen mensen u anders nu u beroemd bent?

39. Was het uw idee om het Dagboek te publiceren?

40. Van wie kwam het idee van het geheime achterhuis?

41. Hoe was het om zo lang in de nabijheid van Anne te zijn.

42. Hoe reageerde u toen alleen Otto Frank terugkwam?

43. Wat zou er zijn gebeurd als ze geen hulp bij het onderduiken hadden gehad?

44. Heeft u nog steeds Anne’s manuscript?

45. Hoe denkt u over het Duitse volk?

46. Was het moeilijk om zowel voor de onderduikers als voor uzelf voor voedsel te zorgen?

47. Hoe is het om de enige te zijn die nog leeft?

48. Miep, hoe gaat het met u?

49. Konden de buren de geluiden en gesprekken niet horen?

50. Hoe was het om onder de omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog te leven?

51. Is er een gebeurtenis die u nooit zult vergeten?

52. Is bekend waar Anne en de andere slachtoffers zijn begraven?

53. Heeft er zich ooit een moment voorgedaan waarop u wilde opgeven?

54. Wat was Margot voor iemand?

55. Gaf Otto ooit wel eens zijn mening over het Dagboek?

56. Op welke wijze heeft deze ervaring uw leven beïnvloed?

57. Had de familie Frank toch naar Zwitserland kunnen gaan?

58. Is het waar dat een inbreker hen heeft verraden?

59. Heeft u toen het Dagboek gelezen?

60. Wist uw familie dat u mensen verborg en waren zij het daarmee eens?

61. Hoe werden de teenagers bezig gehouden en hoe bleven ze stil?

62. Heeft u, behalve de student Kuno, nog meer mensen verborgen?

63. Was u opgelucht na de arrestatie van de onderduikers?

64. Wat gebeurde er met het afval van de onderduikers?

65. Gingen Anne en Peter naar buiten?

66. Heeft u ooit na de arrestatie gezocht naar kostbaarheden?

67. Wat vond uw man van de hulp die u anderen bood?

68. Was Otto Frank in de Eerste Wereldoorlog officier in het Duitse leger?

69. Hoe gingen de Nazi’s met de niet-Joden om?

70. Hoe kwamen de mensen aan nieuws over de oorlog?

71. Ondersteunde uw echtgenoot u?

73. Is de persoon die bij u ondergedoken zat, gearresteerd?

74. Waren er spanningen onder de onderduikers?

72. Wat vindt u van de huidige wereld in vergelijking met de vooroorlogse?

75. Heeft u ooit naar Wenen terug willen gaan?

76. Heeft de Nederlandse regering zich tegen de nazi’s verzet?

77. Stelde u samen met Otto ‘Het Dagboek van Anne Frank’ samen?

78. Was het moeilijk om naar de onderduikplaats te gaan?

79. Welke talen spreekt u?

80. Is iemand van de helpers of iemand van Anne’s vriendinnen nog in leven?

81. Waar ging u op school en voor hoelang?

82. Hoeveel brieven krijgt u?

83. Bent u ooit in een concentratiekamp geweest?

84. Vond u lezen en schrijven leuk toen u klein was?

85. Hebben Anne en Peter elkaar werkelijk gekust?

86. Wanneer heeft u Anne voor het laatst gezien?

87. Werden alle taken soms teveel?

88. Bent u als kind ooit gediscrimineerd?

89. Wat zou de straf zijn geweest voor het verbergen van Joden?

90. Was er iemand achterdochtig?

91. Hoe vond de politie de onderduikplaats?

92. Heeft u ooit nog iets gehoord van Anne na haar arrestatie?

93. Ondanks alle inzet werd Anne toch opgepakt. Heeft het allemaal wel zin gehad?

94. Hoe wist u de onderduikers een gevoel van veiligheid te geven en hoe kwamen hun persoonlijkheden op u over?

95. Wat was uw betrokkenheid met Anne’s dagboek?

96. Wat weet u van de vijf ontbrekende pagina’s?

97. Ik bewonder uw dapperheid en moed. Ik zou het waarschijnlijk niet gedaan hebben.

98. Advies van Miep Gies:

99. Advies van Miep Gies:

100. Advies van Miep Gies: