Heruitgave boek Miep Gies

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Miep Gies is in februari 2009 het boek Herinneringen aan Anne Frank. Het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis opnieuw uitgegeven. De vernieuwde heruitgave, de eerste druk verscheen in 1987, is ook nu met behulp van de Amerikaanse schrijfster / journaliste Alison Leslie Gold op papier gezet.

De nieuwe uitgave zal in eerste instantie in het Engels verschijnen bij de Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster. Een Nederlandse vertaling zal later volgen. De nieuwe uitgave verschilt met de oude in de eerste plaats doordat in plaats van de aliassen de echte namen van iedereen genoemd worden.

Ook is er een nieuwe epiloog geschreven waarin een update van de onderzoeken naar het verraad van het Achterhuis gegeven wordt. Verder gaat Miep Gies in op een aantal gebeurtenissen en uitspraken van ná de uitgifte van het eerste boek.