Ik ben geen held

"Meer dan twintigduizend Nederlanders hebben in die jaren joden en anderen die moesten onderduiken, helpen verbergen. Ik droeg mijn steentje bij, evenals mijn man. Het was niet genoeg.

Ik ben maar een gewoon mens. Ik heb nooit bijzondere aandacht gewild. Ik ben alleen bereid geweest om te doen wat er van me werd gevraagd en wat destijds nodig leek. Toen ik me liet overhalen mijn verhaal te vertellen, moest ik denken aan de plaats die Anne Frank in de geschiedenis inneemt en wat haar verhaal is gaan betekenen voor de vele miljoenen mensen die erdoor werden geroerd. Ik heb weleens horen zeggen dat elke avond als de zon ondergaat er ergens op de wereld het doek opgaat voor het toneelstuk dat van het dagboek van Anne is gemaakt. Als men bedenkt hoe vaak Het Achterhuis is herdrukt en in hoeveel talen Anne's relaas is verschenen, kan men stellen dat haar stem tot alle uithoeken van de wereld is doorgedrongen."

Geciteerd uit de proloog van het boek dat Miep Gies met Alison Leslie Gold schreef Herinneringen aan Anne Frank, verschenen in 1987.

Miep Gies leest de binnengekomen brieven, juni 2001. Foto: Bettina Flitner.
Miep Gies leest de binnengekomen brieven, juni 2001. Foto: Bettina Flitner.